Friday the 19th - Hostgator Coupon

Obchodné podmienkyPatrik Bratina - AUTO ATS
Miesto podnikania: 01841 Dubnica nad Váhom, Pod hájom 1099/101
IČO: 44748451, DIČ: 1080532354
Firma je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného súdu v Trenčíne
Číslo živnostenského registra: 350-28014.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup v internetovom obchode www.autoats.sk
môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito VOP. Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.
Predávajúci: Patrik Bratina - AUTO ATS, so sídlom Pod Hájom 109/101, Dubnica nad Váhm 01841, IČO: 44 74 84 51, DIČ:1080532354, firma je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného súdu v Trenčíne
Číslo živnostenského registra: 350-28014.
Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.autoats.sk

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu www.autoats.sk Tovar si môže objednať:
- korektným vyplnením objednávky na stránkach internetového obchodu
- e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
- telefonicky na čísle +421 948 898 060 (O2) v pracovné dni od 09.00 do 15.30
Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o prijatí objednávky do systému. Naši pracovníci môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.
Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok a cien prepravy.
Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
Každá objednávka musí obsahovať:
- Meno kupujúceho
- Poštovú adresu pre doručenie tovaru
- Telefonické číslo a e-mail
- Objednávací kód tovaru, alebo presný názov tovaru
- Počet kusov z každej položky tovaru
- Dátum vystavenia objednávky
- Spôsob úhrady za tovar
- Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
- Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
IČO a SK DIČ spoločnosti
Kontaktnú osobu a telefón
Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:
- Bankovým prevodom
- Kuriérnou dobierkou
Pri platbe pred prevzatím tovaru vykonávajte úhradu až po tom, ako Vám príde e-mailom zálohová faktúra, ktorá obsahuje variabilný symbol, číslo účtu a konečnú čiastku na úhradu. Potvrdenie objednávky tieto náležitosti neobsahuje.
Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 5 pracovných dní od výzvy na úhradu, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www,autoats.sk
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (kuriérom).
Tovar skladom bude odoslaný kupujúcemu zvyčajne do 2 až 4 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky. Pri platbe pred prevzatím tovaru (predom, proforma ) do 2 pracovných dní od prijatia platby na účet predávajúceho.
Pokiaľ tovar nie je doručený nasledujúci pracovný deň od prijatia e-mailu s oznámením o odoslaní objednávky, informujte sa na zásielku na adrese

http://www.sps-sro.sk/sk/Vnutrostatna-preprava/Pohyb-vnutrostatnej-zasielky.htm

na základe identifikačného čísla zásielky, ktoré posielame ako súčasť oznámenia o odoslaní zásielky. V prípade, že nebudeme schopní odoslať tovar v uvedených lehotách, budeme Vás kontaktovať e-mailom a oznámime Vám termín odoslania, resp. ponúkneme adekvátny alternatívny tovar ako náhradu za objednaný. Za doručenie objednaného tovaru v rámci Slovenskej republiky predávajúci účtuje prepravné náklady podľa cenníka prepravnej spoločnosti.
Doručenie tovaru mimo SR je spoplatňované individuálne podľa miesta doručenia. Cenu prepravy Vám oznámime po objednávke (do poznámky v košíku potrebné uviesť adresu dodania a krajinu).

DOPORUČENIE

pred montážou, alebo povrchovou úpravou diel dôkladne vizuálne skontrolujte a porovnajte s pôvodným dielom, či je naozaj v požadovanej zhode. Diel je možné vrátiť len v pôvodnom, nezmenenom stave.

VRÁTENIE TOVARU

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar musí byť v nezmenenom stave. Nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom, návodom, záručným listom - ak sú súčasťou dodávky.
Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.
Najneskôr do 15 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet alebo adresu.

REKLAMÁCIE

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný tovar zaslať na adresu predávajúceho. K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť kópiu nákupného dokladu a popis závady. Pokiaľ bol k reklamovanému tovaru priložený záručný list, je potrebné aj ten priložiť k reklamácií. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale, zabalený tak, aby bol spôsobilý na prepravu. Reklamácia, ktorá nebude obsahovať uvedené náležitosti, nebude považovanú za platnú a bude odoslaná späť. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.
Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
Reklamácie sú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom SR.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.
Zákazník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými potrebnými informáciami podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len ,,zákon“) a bol poučený o právach podľa § 20 až 22 zákona.
couponcodeshosting